GDPR - General Data Protection Regulation

 
 
Jag begär ut registrerade uppgifter
Jag begär att mina uppgifter sekretessbeläggs
Jag begär att mina uppgifter raderas från kundregistret
Jag är medlem i Andelsföreningen Folkets Park Kjeflinge UPA
 
 
 
 

Enligt ny lagstiftning från 25 maj 2018 har vi skapat denna sida för att följa The EU's General Data Protection Regulation (GDPR).

Som gäst, kund eller medlem hos Silverforsen Folkets Park har du rätt att:

1. Begära ut registrerade data om dig själv

2. Begära att dina uppgifter sekretessbeläggs

3. Begära att dina uppgifter raderas från vårt kundregister(ej för medlemmar)


Varje begäran dokumeneteras enligt lag.

Fyll i formuläret ifall du vill skicka en begäran till oss.

Du kan också ringa föreningens ordförande, 046-145550.


Observera att medlemmar i andelsföreningen endast kan begära punkt 1 och punkt 2.


Samtliga bilder och filmer från parkens arrangemang kan inte begäras ut eller sekretessbeläggas, eftersom samtliga arrangemang är offentliga.

Privata fester och uthyrningar ansvarar själva för deras bilder och filmer.


Varje bild eller film som föreningen ansvarar för, görs bedömning ifall de kan uppfattas som kränkande och publiceras därför inte offentligt.