KOLONIOMRÅDET

Kävlinge kolonistförening arrenderar mark till koloniverksamhet.

Grundläggande för all koloniverksamhet är ett arrendeavtal mellan
Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge UPA och Kävlinge kolonistförening.

Koloniföreningen sköter området och sluter nyttjanderättsavtal med enskilda kolonister.

I nyttjanderättsavtalet finns skötselregler för kolonilotten för att alla ska trivas.

En gång om året har Folkets Park och Koloniföreningen syn på området där vi antecknar åtgärder som måste utföras enligt arrendeavtalet.

Jordabalken reglerar när åtgärderna ska vara genomförda, normalt inom en månad från synen. Se reglerna i Jordabalken kap 8§23