Andelsföreningens historia

Folkets Park Kävlinge - Silverforsen

Andelsföreningen Kävlinge Folkets Park U.P.A.(utan personligt ansvar) bildades 1905 av arbetarna på Kävlinge skofabrik. Kring sekelskiftet levde ganska många människor i grov fattigdom och svält. Disponenten gav tillåtelse att dela upp mark för odling av matpotatis och andra grödor på fabrikens baksida. Eftersom behoven var stora, växte verksamheten till att omfatta i stort sett alla anställda.

Den 28 april 1905 köpte arbetarna mark norr och väster om skofabriken. Drygt hälften blev avstyckad för odling som finns än idag med kolonier längs med en av de finaste sträckorna vid Kävlingeån.
Den andra markhalvan på 33 000 kvm gjordes i ordning för mötesverksamhet och nöjen. Parken invigdes 29 april 1906, två dagar före första arrangemanget i parken.

Det byggdes scen och dansbana.
Genom åren har sedan många engagerade och dugliga både skött parken och arrangerat otaliga danser, möten, och andra nöjen. Parkens utveckling ledde till att ett stort Folkets Hus bildades av den gamla möllare-bostaden, vid sidan om dansrotundan. Många kan vittna om de busslaster med folk som kom till parken för att dansa.

Genom en olycklig händelse utbröt en brand på Folkets Hus lördagen den 25 januari 1993. Många chockade Kävlingebor kunde bara titta på när huset brann ner till grunden och än idag är det ingen som känner till brandorsaken. Händelsen medförde att andelsföreningen mer eller mindre lade ner, trots många försök att återupprätta status i Kävlinge. Under hela 90-talet har sedan parken och koloniområdet drivits av ett fåtal intresserade eldsjälar.

Sedan 2002 har parken drivits av en ny styrelse som mer eller mindre börjat om från början.
Markarealer har växlats med kommunen och banverket för att rätta till fastighetslängden. Bland kuriosa kan nämnas att när de första husen bostadsrätter i kvarnparken stod färdiga, ägde fortfarande andelsföreningen Väverigatan, som dock snabbt blev skiftat med kommunen.
Avlopp, vatten och el har åter landat på gatukartan. Parken har rensats upp och flaggstången lutats i rät vinkel. Gräset har rensats och klippts och sjuka träd fällts. Buskar och sly har klippts ned eller tagits bort.

På nöjessidan ökar hela tiden besöksantalet, där årets höjdpunkt med amatörteaterföreningen årligen drar till succé efter succé med tusentals besökare, trots enstaka lynniga kvällsmoln.


Bröllop längs ån, SM i metfiske, filmafton utomhus, kvartersfester, firmafester, 1:a maj, eller bara att ligga och sola i parken. Allt det gör att intresset för parken växer stadigt för varje år.

Just på grund av det ökande intresset för parken, har föreningens styrelse nyligen genomfört ett projekt som resulterat i en utvecklings- och växtplanterings-plan av en trädgårdsarkitekt för många generationer framåt, med långsiktiga satsningar på trivsel och miljö.

Därför tycker vi att när nu andelsföreningen firade ett hundra år, så ska vi också markera startskottet för alla våra idéer och behov genom att nyöppna det gamla Silverforsen! Ett startskott för nya friska hundra år fulla med gemenskap och aktiviteter!

Baksidan på skofabriken, där allt började en gång. Fabrikören eller disponenten upplät markstumpar för odling, åt arbetarna.

1:a maj 1906, två dagar efter parkens invigning.

Bild från sommarteaterns bejublade föreställning 2005.